Έχετε την δυνατότητα να ανασύρετε το αποθηκευμένο Arsenaloku puzzle και να συνεχίσετε από το σημείο που βρισκόσασταν την τελευταία φορά αποθήκευσης. Υπενθυμίζουμε πως το puzzle παραμένει αποθηκευμένο για 7 ημέρες και κατόπιν διαγράφεται αυτόματα σε περίπτωση που δεν το έχετε αναζητήσει ή δεν το έχετε αποθηκεύσει εκ νέου.

Σε περίπτωση που θέλετε να συνεχίσετε με την ανάσυρση του αποθηκευμένου puzzle θα πρέπει να συμπληρώσετε το ψευδώνυμο & τον μυστικό κωδικό.


Προσοχή!
Το αποθηκευμένο Arsenaloku puzzle θα διαγραφεί σε περίπτωση που το ανασύρετε για να συνεχίσετε το παιχνίδι, αλλά μπορείτε εάν θέλετε να το αποθηκεύσετε εκ νέου.Ψευδώνυμο:
Μυστικός κωδικός:

Παρακαλώ εισάγετε ψευδώνυμο μεγαλύτερο από 4 χαρακτήρες

Παρακαλώ εισάγετε μυστικό κωδικό μεγαλύτερο από 4 χαρακτήρες